Kalendarz

Można zamawiać „Kalendarz Pszczelarski 2018”

Biuro Polskiego Związku Pszczelarskiego przyjmuje zamówienia na „Kalendarz Pszczelarski 2018”. Podstawowy rozdział Kalendarza poświęcony jest roślinom miododajnym. Merytoryczny i bogato ilustrowany materiał (obejmujący 80 stron) opracował dr hab. Zbigniew Kołtowski prof. Instytutu Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach.

W krótkim opisie każdego gatunku można zaleźć podstawowe informacje o jego pochodzeniu lub miejscu występowania, kilka szczegółów opisujących morfologię kwiatów, jak również dane o przeciętnej długości kwitnienia prezentowanego gatunku oraz rodzaju pożytku dostarczanego pszczołom podczas tej fazy rozwojowej rośliny. Moim zamysłem jest, aby każdy pszczelarz znalazł w Kalendarzu konkretną informację dotyczącą roślin miododajnych, z których pyłek czy nektar może być przez te pożyteczne owady wykorzystany jako pokarm – wyjaśnia prof. Zbigniew Kołtowski.

Józef Zysk Prezes WZP Olsztyn, Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP przypomina o przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i przybliżą czytelnikom sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego, który był twórcą naszej niepodległości.

Marszałek sam pracował przy pszczołach. Mógł całymi godzinami obserwować ich pracę. Z czasem nauczył się podbierać miód i był dumny, że pszczoły go nie żądlą. Uwielbiał miód, najlepiej lipowy. Codziennie spożywał miód na śniadanie z twarożkiem i słodkimi bułeczkami. W dworku „Milusin” w Sulejówku są odrestaurowane trzy ule warszawskie poszerzane. Kiedyś były tam zapewne ule warszawskie zwykłe – informuje Prezes Zysk.

W kolejnym rozdziale kalendarza opisane są zagrożenia, jakie dla pszczół i pszczelarstwa stwarza warroza. Doświadczeni pszczelarze przedstawiają w tekstach poświęconych warrozie, sposoby, którymi skutecznie zwalczają tego pasożyta. Ryszard Wolski prowadzący pasiekę ekologiczną na Mazowszu do walki z Varroa destructor wykorzystuje ramkę pracy i oparty na tymolu Apiguard. Od lat nie notuje strat w pasie i ma na wiosnę silne rodziny pszczele Integrowanym sposobem niszczy warrozę Bartłomiej Piotrowski, stosując Apiwarol i kwasy organiczne. Ma on dużą pasiekę w województwie łódzkim, w której nie odnotował strat zimowych.

Bardzo przydatne dla pszczelarzy i pszczelarskich organizacji mogą się okazać podane w Kalendarzu adresy i telefony Centrali Krajowego Ośrodka Wspierana Rolnictwa i jego Oddziałów Terenowych. KWOR rozpoczął działalność 1 września 2017 roku i odpowiada za wdrażanie Krajowego Programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. Na mocy ustawy powołującej KOWR zlikwidowana została Agencja Rynku Rolnego odpowiedzialna za ten Program.

W Kalendarzu znajdziecie również adresy i telefony pasiek hodowlanych oferujących matki pszczele linii i ras pszczół polecanych do chowu w Polsce, oraz nazwy i adresy Regionalnych i Wojewódzkich Związków Pszczelarzy zrzeszonych PZP. Jest też mapa autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Cena 1 egzemplarza „Kalendarza Pszczelarskiego 2018” wraz z „Notatnikiem Pszczelarza” dla odbiorców indywidualnych wynosi 25 zł, z kosztami wysyłki.

Przy zamówieniu powyżej 20 kompletów cena negocjowana