Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie perspektyw i wyzwań dla unijnego sektora pszczelarskiego

W dniu 01 marca 2018 roku została opublikowana Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie perspektyw i wyzwań dla unijnego sektora pszczelarskiego (2017/2115(INI))

rezolucja PE_1_03_2018