Kalendarz Pszczelarski 2019

Zapraszamy do zamawiania i zakupu Kalendarza Pszczelarskiego na 2019 r.

Tematem przewodnim kalendarza jest artykuł dr. hab. Pawła Chorbińskiego prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pt. „Choroby pszczół (zapobieganie, profilaktyka i leczenie)”.

oraz m.in.

  • „Matka decyduje o jakości rodziny pszczelej”,
  • wykaz linii hodowlanych i rejestrów,
  • „W pasiece od lutego do listopada”,
  • spotkania i konferencje pszczelarskie w 2019 r.

Cena 1 egzemplarza „Kalendarza Pszczelarskiego 2018” wraz z „Notatnikiem Pszczelarza” dla odbiorców indywidualnych wynosi 25 zł, z kosztami wysyłki.

Wysyłka następuje po wpłynięciu środków na niżej wskazane konto  z dokładnym adresem odbiorcy: 

 Polski Związek Pszczelarski
Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być przesyłany kalendarz.

Przy zamówieniu powyżej 20 kompletów cena negocjowana.