Kursy Pszczelarskie w Kamiannej

Od marca 2019 roku w Domu Pszczelarza w Kamiannej rozpoczną się pszczelarskie kwalifikacyjne kursy zawodowe. Organizatorem jest Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie, przy udziale Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie.

Zgłoszenia można dokonać przez internet. Na stronie http://zsckuwsulejowie.pl/cms/41824/dokumenty

znajdują się na samym dole dokumenty do pobrania „pszczelarz w Kamiannej” i „technik pszczelarz w Kamiannej”. Wypełniony formularz należy wysłać pocztą na adres szkoły lub na adres e-mail: sekretariat@zsckuwsulejowie.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 roku.

Informacji udziela sekretariat szkoły tel. (44) 616-21-99