Apiterapia

ARKADIA-GISSA CENTRUM MEDYCYNY NATURALNEJ, DR JAN GIZA

24-120 Kazimierz Dolny, ul. Krakowska 25
tel./fax 081 881 00 84, 0691 024 500

LABORATORIUM BIO-FARMACEUTYCZNE „PROF. CZARNECKI”

30-950 Kraków, ul. Balicka 100
tel./fax 012 637 97 50
Właściciel – prof. dr hab. Ryszard Czarnecki

OŚRODEK APITERAPII APIHERBA DR EDWARD KAŁUŻNY

Pałac Witosław, 64-113 Osieczna
tel. 065 535 05 96, 535 93 21, tel./fax 065 535 93 22
www.apiherba.pl
e-mail: apiherba@apiherba.pl 

POLSKA FUNDACJA APITERAPII

40-175 Katowice   ul. Wiązowa 7H/82
tel. 662 121 701
Prezes Rady Fundacji – prof. dr hab. n. farm. Artur Stojko

GOSPODARSTWO PASIECZNE „SĄDECKI BARTNIK”, ANNA I JANUSZ KASZTELEWICZ

33-331 Stróże 235, tel. 018 445 18 82, 445 15 72, 445 18 00, fax 018 445 18 72
www.bartnik.pl
e-mail: bartnik@bartnik.pl 
Właściciele – Anna i Janusz Kasztelewicz

PASIEKA „BARĆ” IM. KS. DR HENRYKA OSTACHA

33-336 Łabowa, Kamianna 17
tel. 018 474 16 32,
tel./fax 018 474 17 20
Właściciele – Emilia i Jacek Nowakowie

PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKO-FARMACEUTYCZNE „APIPOL-FARMA” SP. Z O.O.

32-400 Myślenice, ul. H. Cegielskiego 2
tel. 012 272 10 82, fax 012 272 10 34
Prezes Zarządu – mgr inż. Barbara Wątek

PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW PSZCZELICH „BARTPOL”

60-688 Poznań, Os. Jana III Sobieskiego 40/12
tel./fax 061 823 53 21, 823 50 75
www.bartpol.com.pl
e-mail: info@bartpol.com.pl 
Właściciel – mgr Zygmunt Kostrzewski

ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „DOM PSZCZELARZA” POLSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARSKIEGO

33-336 Łabowa, Kamianna 29
tel. 018 474 16 77, fax 018 474 17 15

P.o. Dyrektora: Teresa Święs