Instytuty

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

03-236 Warszawa, ul. Annopol 6

tel. 022 811 12 31,

fax 022 811 07 99,www.ipo.waw.pl e-mail: ipo@ipo.waw.pl,

sprawami dotyczącymi pszczelarstwa zajmują się:

– dr Hanna Nowacka-Krukowska

– dr Jerzy Kazimierczak

Oddział w Pszczynie,

43-300 Pszczyna, ul. Doświadczalna 27,

tel./fax. 032 210 30 81

www.ipo-pszczyna.pl

e-mail: ipo@ipo.pszczyna.pl

Zakład Ekotoksykologii, Pracowni Apitoksykologii

dr inż. Wiesław Londzin – apitoksykologia, pszczelarstwo ogólne

tel.032 210 30 81 wew.111

INSTYTUT ROŚLIN I PRZETWORÓW ZIELARSKICH

61-707 Poznań, ul. Libelta 27

tel. 061 852 40 03, fax 061 852 74 63

www.irpiz.pl

e-mail: irpiz@irpiz.pl

ODDZIAŁ

62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2

tel. 061 867 81 65

doc. dr hab. Bogdan Kędzia (apiterapia)

mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia (apiterapia)

INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA W SKIERNIEWICACH

96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

tel. 046 833 20 21, fax 046 833 32 28

www.insad.pl

e-mail: insad@insad.pl

Dyrektor naczelny – prof. dr hab. Danuta Goszczyńska

ODDZIAŁ PSZCZELNICTWA W PUŁAWACH

24-100 Puławy, ul. Kazimierska 2

tel. 081 886 21 64, 886 42 08

fax 081 886 42 09

e-mail: opisik@man.pulawy.pl

Kierownik Oddziału – dr Krystyna Pohorecka

tel. 081 886 42 08 wew. 103

ZAKŁAD HODOWLI PSZCZÓŁ

Kierownik – dr Małgorzata Bieńkowska e-mail: malgorzata.bienkowska@man.pulawy.pl

prof. dr hab. Wojciech Skowronek e-mail: wojciech.skowronek@man.pulawy.pl

mgr Dariusz Gerula e-mail: wojciech.gerula@man.pulawy.pl

Beata Panasiuk : beata.panasiuk@man.pulawy.pl

ZAKŁAD TECHNOLOGII PASIECZNEJ

Kierownik – dr Piotr Skubida e-mail: piotr.skubida@man.pulawy.pl

dr Krystyna Pohorecka e-mail: krystyna.pohorecka@man.pulawy.pl

mgr Michał Rybak e-mail: michalr@man.pulawy.pl

ZAKŁAD ZAPYLANIA ROŚLIN

Kierownik – doc. dr hab. Mieczysław Biliński e-mail: mieczyslaw.bilinski@man.pulawy.pl

mgr inż. Dariusz Teper e-mail: dariusz.teper@man.pulawy.pl

dr Zbigniew Kołtowski e-mail: zbigniew.koltowski@man.pulawy.pl

ZAKŁAD PRODUKTÓW PSZCZELICH

Kierownik – dr Helena Rybak-Chmielewska e-mail: helena.chmielewska@man.pulawy.pl

Pracownicy:

prof. dr hab. Wit Chmielewski e-mail: wit.chmielewski@man.pulawy.pl

dr Teresa Szczęsna e-mail: teresa.szczesna@man.pulawy.pl

LABOLATORIUM BADANIA JAKOŚCI

PRODUKTÓW PSZCZELICH

Kierownik – dr Helena Rybak-Chmielewska e-mail: helena.chmielewska@man.pulawy.pl

INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT

31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17

tel. 012 422 19 01, 422 64 10

fax 012 422 42 94

www.isez.pan.krakow.pl

e-mail: office@isez.pan.krakow.pl

dr Waldemar Celary (badania: systematyka, dzikie pszczołowate)

tel. 012 431 19 63

e-mail: celary@isez.pan.krakow.pl

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

tel. 081 886 30 51, fax 081 886 25 95

www.piwet.pulawy.pl,

e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

Dyrektor – doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka

tel. 081 886 32 70, fax 081 887 71 00

ZAKŁAD PARAZYTOLOGII I CHORÓB INWAZYJNYCH

tel. 081 886 30 51 do 9 wew. 262

Pracownicy:

prof. dr hab. Irena Ziomko e-mail: iziomko@piwet.pulawy.pl

dr Tomasz Cencek e-mail: tcencek@piwet.pulawy.pl

lek. wet. Jacek Karamon e-mail: j.karamon@piwet.pulawy.pl

Zakład prowadzi badania z zakresu diagnostyki zgnilca amerykańskiego, zgnilca europejskiego i warrozy