Kontakt

 

 

Polski Związek Pszczelarski
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa 

pokój: 417, 418
tel/fax: 22 826-04-97
e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl
e-mail: biuro@zwiazek-pszczelarski.pl
NIP 526-00-12-600
Konto bankowe: Bank Pocztowy S.A., Oddział w Warszawie
Nr 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001