Naczelne organy władzy i administracji RP i instytucje centralne

KANCELARIA  PREZYDENTA  RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
tel. 22 695 29 00
e-mail: listy@prezydent.pl 
www.prezydent.pl

PAŁAC  PREZYDENCKI
00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 48/50
tel. 22 695 29 00

KANCELARIA  SEJMU RP
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8
tel. 22 694 25 00
www.sejm.gov.pl

KANCELARIA  SENATU  RP
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6
tel. 22 694 25 00
www.senat.gov.pl

NAJWYŻSZA  IZBA  KONTROLI
02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57
tel./fax. 22 444 50 00
e-mail: nik@nik.gov.pl
www.nik.gov.pl

TRYBUNAŁ  KONSTYTUCYJNY
00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
tel. 22 657 45 86, 22 621 59 37

SĄD  NAJWYŻSZY
00-951 Warszawa 41, pl. Krasińskich 2/4/6
tel. 22 530 80 00
www.sn.pl

NACZELNY  SĄD  ADMINISTRACYJNY
00-011 Warszawa, ul.Gabriela Piotra Boduena 3/5,
tel. 022 551 60 00
www.nsa.gov.pl

KANCELARIA  PREZESA  RADY  MINISTRÓW
00-583 Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3,
tel. 22 694 60 00

AGENCJA  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2 a
tel. 22 585 79 10, 22 565 91 10
www.abw.gov.pl
e-mail: poczta@abw.gov.pl

AGENCJA  NIERUCHOMOŚCI  ROLNYCH
00-215 Warszawa, ul. Dolańskiego 2
tel. 22 635 80 09, fax.22 635 00 60
www.anr.gov.pl
e-mail: anr@anr.gov.pl

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI  I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 70
infolinia 0 800 38 00 84
tel. 22 318 42 20, fax. 318 53 30
www.arimir.gov.pl
e-mail: info@arimir.gov.pl

AGENCJA  RYNKU  ROLNEGO
00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
tel. 22 661 72 72
fax.22 628 93 53
www.arr.gov.pl

GŁÓWNY  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
tel. 22 579 29 00
www.gios.gov.pl
e-mail: gios@gios.gov.pl

GŁÓWNY  URZĄD  MIAR
00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2
tel. 22 581 93 99
fax. 22 620 83 78
www.gum.gov.pl 
e-mail: gum@gum.gov.pl

GŁÓWNY  URZĄD  STATYSTYCZNY
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208
tel. 22 608 30 00
www.stat.gov.pl

IZBA  CELNA  W  WARSZAWIE
01-443 Warszawa, ul.Erazma Ciołka 14 A
tel. 22 510 47 00, fax. 811 68 41

KASA  ROLNICZEGO  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO
00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
Tel. 22 592 65 90,
www.krus.gov.pl

KOMENDA  GŁÓWNA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
tel. 22 523 39 00
www.kgpsp.gov.pl

KOMENDA  GŁÓWNA  POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
tel. 22 621 02 51,
www.policja.pl

KOMISJA  PAPIERÓW  WARTOŚCIOWYCH  I  GIEŁD
00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1
tel. 22 332 66 00
www.kpwig.gov.pl 
e-mail: kpwig@kpwig.gov.pl

KRAJOWA  RADA  RADIOFONII  I  TELEWIZJI
01-015 Warszawa
Skwer ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
tel. 22 597 30 00
www.krrit.gov.pl

PAŃSTWOWA  AGENCJA  INFORMACJI  I  INWESTYCJI  ZAGRANICZNYCH
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
tel. 22 334 98 00
www.paiz.gov.pl 
e-mail: post@paiz.gov.pl

PAŃSTWOWA  INSPEKCJA  PRACY – GŁÓWNY  INSPEKTORAT
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
tel. 22 420 37 23
www.pip.gov.pl

PAŃSTWOWY  FUNDUSZ  REHABILITACJI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH
00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13
tel. 22 50 55 500
infolinia 0 800 153 163
www.pfron.org.pl

POLSKA  AGENCJA  PRASOWA
00-502 Warszawa, ul. Bracka 6/8
tel. 22 509 22 22
www.pap.com.pl

POLSKA  AKADEMIA  NAUK
00-901 Warszawa, (Pałac Kultury i Nauki)
pl. Defilad 1
tel. 22 620 49 70
fax. 22 620 49 10
www.pan.pl

POLSKI  KOMITET  NORMALIZACYJNY
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
tel. 22 556 77 77
www.pkn.pl

POLSKIE  CENTRUM  BADAŃ  I  CERTYFIKACJI
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 a
tel. 22 464 52 00
www.pcbc.gov.pl 
e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl

POLSKIE  RADIO  SA
00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85
tel. 22 645 90 00
00-977 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7
tel. 22 645 93 63
www.polskieradio.pl

TELEWIZJA  POLSKA  SA
00-999 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 17
tel. 22 547 80 00
www.tvp.pl

URZĄD  DOZORU  TECHNICZNEGO
02-353 Warszawa, ul.Szczęśliwicka 34
tel. 22 572 21 00
www.udt.gov.pl 
e-mail: udt@udt.gov.pl

URZĄD  DS.  KOMBATANTÓW  I  OSÓB  REPRESJONOWANYCH
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
tel. 22 661 81 29
www.udskior.gov.pl
e-mail: info@udskior.gov.pl

URZĄD  OCHRONY  KONKURENCJI  I  KONSUMENTÓW
00-950 Warszawa , pl. Powstańców Warszawy 1
tel. 22 556 08 00
www.uokik.gov.pl
e-mail: uokik@uokik.gov.pl

URZĄD  PATENTOWY  RP
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192
tel. 22 825 80 01,
www.uprp.pl

URZĄD  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH
00-582 Warszawa, al. Szucha 2/4
tel. 22 458 77 77
fax. 22 458 77 00
www.uzp.gov.pl