Urzędy Wojewódzkie

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

tel. 071 340 60 00

www.uwoj.wroc.pl

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3

tel. 052 349 77 80

www.uwoj.bydgoszcz.pl

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

tel. 081 742 43 08

www.uw.lublin..pl

LUBUSKI UZRĄD WOJEWÓDZKI

66-413 Gorzów Wlkp. ul. K. Jagiellończyka 8

tel. 095 721 54 72

www.wojewodalubuski.pl

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

tel. 042 664 13 41

www.uw.lodz.pl

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

tel. 012 616 02 00

www.malopolska.uw.gov.pl

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel. 022 695 69 99

www.mazowsze.uw.gov.pl

OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

tel. 077 452 41 00

www.opole.uw.gov.pl

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

tel. 017 867 10 00

www.uw.rzeszow.gov.pl

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

tel. 085 743 92 01, 743 92 04

www.bialystok.uw.gov.pl

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

tel. 058 307 76 95

www.uw.gda.pl

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

tel. 032 207 77 77, 032 255 40 37

www.katowice.uw.gov.pl

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

tel. 041 342 12 22, 041 344 29 56

www.kielce.uw.gov.pl

WARMIŃSKO –MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

10-575 Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9

tel. 089 523 22 00

www.uw.olsztyn.pl

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4

tel. 091 430 30 11, 091 430 35 00

www.szczecin.uw.gov.pl