Kalendarz Pszczelarski 2019

Zapraszamy do zakupu Kalendarza Pszczelarskiego na 2019 r.

Tematem przewodnim kalendarza jest artykuł dr. hab. Pawła Chorbińskiego prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pt. “Choroby pszczół (zapobieganie, profilaktyka i leczenie)”.

oraz m.in.

  • “Matka decyduje o jakości rodziny pszczelej”,
  • wykaz linii hodowlanych i rejestrów,
  • “W pasiece od lutego do listopada”,
  • spotkania i konferencje pszczelarskie w 2019 r.

Cena 1 egzemplarza „Kalendarza Pszczelarskiego 2018” wraz z „Notatnikiem Pszczelarza” dla odbiorców indywidualnych wynosi 25 zł, z kosztami wysyłki.

Wysyłka następuje po wpłynięciu środków na niżej wskazane konto  z dokładnym adresem odbiorcy: 

 Polski Związek Pszczelarski
Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być przesyłany kalendarz.

Przy zamówieniu powyżej 20 kompletów cena negocjowana.