Kalendarz Pszczelarski na 2020 rok

Biuro Polskiego Związku Pszczelarskiego przyjmuje zamówienia na „Kalendarz Pszczelarski 2020”. Tematem wiodącym w tym Kalendarzu jest apiterapia, tj. leczenie miodem i innymi produktami pszczelimi.

Kalendarz można opłacić przelewem i odebrać osobiście w biurze PZP kosztuje w cenie 20 zł. Jeśli ma zostać wysłany pocztą na konto biura PZP należy wpłacić kwotę 25 zł (cena podstawowa plus koszt wysyłki). Zamawiający 40 egz. i więcej Kalendarzy może negocjować cenę.

Nr rachunku bankowego na jaki można kierować zamówienia – wpłaty to:

Bank Pocztowy S.A. O/Warszawa 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

Polski Związek Pszczelarski
Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

W Kalendarzu na rok 2020 czytelnik znajdzie informacje, jakie warunki musi spełnić pszczelarz, aby otrzymać dofinansowanie na zakup uli, miodarki, lawet i dźwigów ułatwiających prowadzenie gospodarki wędrownej oraz jaką część kosztów poniesionych na zakup sprzętu pszczelarskiego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może mu zwrócić w formie refinansowania.

W tekście opracowanym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt podane są nazwy i adresy pasiek oferujących matki pszczele ras i linii pszczół, które są polecane do chowu w różnych rejonach kraju.

W kolejnym rozdziale znajdziecie adresy związków i organizacji pszczelarskich, a w następnym adresy, związanych z pszczelarstwem uczelni i szkół średnich.

W rozdziale “Produkty pszczele wzmacniają i leczą” zawarte są informacje o walorach leczniczych propolisu i pyłku kwiatowego, o leczeniu jadem pszczelim, o uzdrawiającym wpływie zapachów z ula na zdrowie. Poznacie też leki i kosmetyki wytwarzane na bazie produktów pszczelich. Dowiecie się też, jak można domowym sposobem przygotować z miodu i propolisu mieszankę leczącą katar. Dowiecie się, jak leczył propolisem prof. Ryszard Czarnecki i co napisał w książce po tytułem “Propolis w apiterapii”. Znajdziecie też informacje – kto kontynuuje dzieło profesora i gdzie można zamówić preparaty wytwarzane według receptur, które opracował prof. Czarnecki. Specjalny rozdział w Kalendarzu jest poświęcony prezesowi Rady Polskiej Fundacji Apiterapii prof. Arturowi Stojce. Dzięki jego staraniom i inicjatywom apiterapia wprowadzona została do programu nauczania na Śląskim Uniwersytecie Medycznym jako przedmiot fakultatywny. W sprzedaży są balsamy, syropy, kremy i ekstrakty pyłkowo-miodowo propolisowe wytwarzane z produktów pszczelich na podstawie procesów technologicznych, które opracowali współpracownicy prof. Stojki z Polskiej Fundacji Apiterapii.