Zaproszenie do badania strat rodzin pszczelich poniesionych w trakcie zimowli 2019/2020

Drodzy Pszczelarze,

Polski Związek Pszczelarski zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich chętnych do udziału w ankiecie COLOSS  (Prevention of Honeybee Colony Losses) – badanie monitoringowe strat rodzin pszczelich w roku 2019/2020 ).

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW przeprowadza to badanie już po raz 11 w ramach działalności międzynarodowej organizacji COLOSS.

Straty rodzin po zimie 2018/2019

Ankietę wypełniło w poprzednim roku 462 pszczelarzy. Ponad połowa z nich zrobiła to drogą internetową. Niestety tylko w 8 województwach otrzymaliśmy po więcej niż 30 ankiet, przy czym najwięcej nadesłano z województwa mazowieckiego, a najmniej – opolskiego. Ogólne zimowe straty rodzin w Polsce wyniosły 10,7% (od 4% w woj. podlaskim do 18% w woj. warmińsko-mazurskim. Średnie straty w pasiece wynosiły 11,8%. Straty rodzin powyżej 20% występowały najliczniej w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. Dotyczyło to zarówno małych jak i średnich  pasiek.

Straty po zimie 2019/2020 według pszczelarzy będą bardzo wysokie

Otrzymujemy od Państwa bardzo liczne sygnały, że po zimie, która właśnie się skończyła straty rodzin pszczelich w Polsce mogą być katastrofalne. Wstępnie obserwujemy to zjawisko po ilości próbek z zamarłych rodzin, które przychodzą do Pracowni w celu określenia przyczyny śmierci rodzin. W znacznej większości przypadków powodem była bardzo nasilona warroza, na drugim miejscu nosemoza typu C. Zespół Pracowni jednak nie widzi tych wszystkich rodzin, które przeżyły i mają się dobrze, dlatego takie dane są tylko sugestią, którą należy potwierdzić rzetelnym badaniem.

Pamiętajmy, że aby otrzymywać dotacje na leki i sprzęt, musimy wykazać, że taka pomoc jest naprawdę potrzebna.

Dlatego tak ważne jest, aby ankietę wypełniło jak najwięcej pszczelarzy, gdyż informacje o stratach będą (jak co roku) publikowane nie tylko w prasie pszczelarskiej, ale przedstawiane na naukowych i pszczelarskich konferencjach, jak również publikowane w poważanych naukowych czasopismach. Jak Państwo wiedzą, decydenci korzystają właśnie z danych z naukowych doniesień konferencyjnych oraz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Jeśli więc podejmiemy ten zbiorowy wysiłek i większość z Państwa wypełni ankietę (zarówno Ci z Państwa, którzy nie stracili rodzin, jak i Ci, którzy odnotowali straty), to dane te będą najlepszą kartą przetargową do ubiegania się o pomoc dla pszczelarzy, która jest przecież tak bardzo potrzebna.

Tegoroczna ankieta

W tym roku monitoring strat będziemy prowadzić również za pomocą ankiety internetowej. Adres tegorocznego internetowego monitoringu na platformie LimeSurvey to:

ankieta on line

Zachęcamy do korzystania z ankiety internetowej, gdyż jest to droga najszybsza i najzdrowsza dla środowiska. Kwestionariusz zawiera podstawowe, najważniejsze pytania na temat zimowli, a jego wypełnienie zajmuje około 15 minut.

Na odpowiedzi uczelnia czeka do 17 czerwca 2020 roku.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości korzystania z Internetu i nikogo bliskiego, kto mógłby pomóc, udostępniamy ankietę do druku:

w formacie pdf

w formacie doc

papierową wersję ankiety, którą można wypełnić i wysłać pocztą na adres:

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Chorób Owadów Użytkowych i dane te nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim, a w celu analiz międzynarodowych, przed wysłaniem będą kodowane.

Koordynatorem tegorocznych badań będzie lek. wet. Ewa Mazur.

Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz, nawet, jeżeli zaproszenie do udziału w monitoringu otrzymają Państwo z różnych źródeł. 

Koła i związki pszczelarskie prosimy o rozprowadzenie ankiety wśród ich członków. Bardzo ważne są dane od Wszystkich Pszczelarzy, którzy zazimowali przynajmniej jedną rodzinę, także od tych, którzy żadnej rodziny w trakcie zimowli nie utracili oraz tych, którzy utracili wszystkie, lub prawie wszystkie rodziny.