Proponowane regulacje w dyrektywie miodowej 2001/110/WE

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem obserwuje prace nad zmianą przepisów w dyrektywie miodowej 2001/110/WE, jednocześnie uczestnicząc w pracach grupy roboczej MIÓD w Copa/Cogeca oraz szukając poparcia u polskich europarlamentarzystów.

Niżej przedstawiamy proponowane regulacje: