Władze PZP

XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego, obradujący w dniach

19-20 listopada 2018 roku w Ciechocinku, dokonał wyboru nowych władz PZP:

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego

 Prezydent:  Tadeusz Dylon (WZP Rzeszów)

Wiceprezydent:  Zbigniew Kołtowski (WZP Lublin)

Wiceprezydent:  Leszek Bodzioch (PZP Tarnów

Sekretarz: Stanisław Ból (RZPZP Piotrków Tryb.)

Skarbnik: Ryszard Voss (WZP Gdańsk)

Członkowie: Ryszard Jarosz (WZP Olsztyn)

Członkowie: Henryk Krasucki (ZPPM Ciechanów)

Komisja Rewizyjna PZP 

Przewodnicząca:  Małgorzata Pietkiewicz (WZP Gdańsk)

Wiceprzewodniczący: Jerzy Wardęski (WZP Warszawa)

Sekretarz: Grzegorz Brzeski (RZPZR Radom)

Członkowie: Kazimierz Zaskórski (RZP Częstochowa)

Członkowie: Sergiusz Saradow ( ZPZL Legnica)

Informujemy, że kontakt z przedstawicielami władz Polskiego Związku Pszczelarskiego

(Członkowie Zarządu i Członkowie Komisji Rewizyjnej) można uzyskać łącząc się z biurem PZP w Warszawie:

tel. kontaktowy 22 826 04 97

e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl