Wydawnictwa i czasopisma pszczelarskie

PSZCZELARZ POLSKI – miesięcznik Polskiego Związku Pszczelarskiego
Redakcja: ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
e-mail:  redakcja.pszczelarz@zwiazek-pszczelarski.pl

Redaktor naczelny – Jan Gabrukiewicz

BARTNIK GDAŃSKI
KWARTALNIK WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W GDAŃSKU
80-874 Gdańsk, ul.Na Stoku 48
tel./fax 058 301 19 04

JOURNAL OF APICULTURAL SCIENCE – półrocznik
PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE
www.opisik.pulawy.pl,
e-mail: opisik@man.pulawy.pl
Wydawca – Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 00-002 Warszawa, ul.Świętokrzyska 20 wspólnie z
Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa (Oddział Pszczelnictwa) w Puławach

PAŃSTWOWEWYDAWNICTWA ROLNICZE I LEŚNE
02-272 Warszawa, ul. Malownicza 14
tel. 022 497 61 00,
tel./fax 022 868 45 29
www.pwril.com,
e-mail: pwril@pwril.com Dyrektor – Jolanta Kuczyńska

PASIEKA – dwumiesięcznik
Redakcja: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 20
tel./fax 33 873 51 40
www.pasieka.pszczoly.pl,
e-mail: pasieka@pszczoły.pl

PSZCZELARSTWO – miesięcznik
Redakcja: 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
tel./fax 22 505 45 42 0 22 505 45 52
www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl,
e-mail: red.pszczelarstwo@wp.plredakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl

WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW
87-807 WŁOCŁAWEK, ul. Modra 23
tel. 54 235 52 61, 413 27 88,
tel./fax 54 235 59 65
www.wdr.diecezja.wloclawek.pl,
e-mail: wydrolnikow@diecezja.wloclawek.pl
Redaktor naczelny – ks. Waldemar Krasiński

WYDAWNICTWO „SĄDECKI BARTNIK”
33-331 Stróże 235,
tel. 018 445 18 82, 445 15 72, 445 18 00,
fax 018 445 18 72
www.bartnik.pl,
e-mail: bartnik@bartnik.pl
Właściciele – Anna i Janusz Kasztelewicz