Certyfikat i banderole PZP

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego w 2001 roku rozpoczął szeroko zakrojoną akcję promocji krajowych produktów pszczelich, a zwłaszcza miodów, wysokiej gwarantowanej jakości. Pszczelarze spełniający warunki produkcji miodów pszczelich określone urzędowymi normami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, mają prawo do oznakowania swoich produktów logo PZP. Działania te (podobnie jak czynią to pszczelarze niemieccy od lat 30-tych XX wieku) mają na celu promowanie miodów pochodzenia krajowego poprzez gwarantowanie konsumentowi ich wysokiej jakości, oraz osiąganie przez pszczelarzy korzystniejszych cen za produkt. Jest to zamierzenie określone na lata, ale nie ma innej drogi, aby sprostać wyzwaniom związanym z członkostwem w Unii Europejskiej oraz zaprezentować produkt najwyższej jakości. W 2001 roku certyfikat otrzymało 39 pszczelarzy, w roku 2002 również 39, w roku 2003 już 76, a do końca lipca 2004 roku certyfikat otrzymało 50 pszczelarzy.
Aby ubiegać się o certyfikat należy przesłać na adres biura PZP zamieszczone poniżej oświadczenia. Prosimy pamiętać także o tym, że wraz z dokumentami należy przesłać zaświadczenie od powiatowego lekarza weterynarii o zarejestrowaniu pasieki.

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

WARUNKI