Pszczelarz Polski

Polski Związek Pszczelarski wydaje swoje czasopismo dla pszczelarzy – miesięcznik „Pszczelarz Polski”,
adres: ul. Świętokrzyska 20, pok. 419, 00-002 Warszawa


e-mail: redakcja.pszczelarz@zwiazek-pszczelarski.pl

Wydawcą „Pszczelarza Polskiego” jest Polski Związek Pszczelarski ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

Redaktor naczelny: Jan Gabrukiewicz

Zachęcamy do zamówienia prenumeraty na 2021 rok miesięcznika Pszczelarz Polski.

Prenumerata przyjmowana jest w urzędach pocztowych oraz przez listonoszy na wsi i w miejscowościach, w których dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Zaprenumerowane egzemplarze dostarczane są do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Prenumeratę można opłacić także w placówkach „RUCH”, „Garmond” oraz „Kolporter”.

Prenumeratę prowadzi również biuro Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Kwota prenumeraty na 2021 rok wynosi:
roczna 96,00zł
półroczna 48,00 zł,
kwartalna 24,00 zł,
cena jednego egzemplarza wynosi 8,00 zł
Prenumerata następuje po wpłynięciu środków na niżej wskazane konto  z dokładnym adresem odbiorcy: 

 Polski Związek Pszczelarski
Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być przesyłany miesięcznik.

Artykuły Pszczelarz Polski
Pszczelarz Polski 2017 nr 02 s. 11-12 60 lat temu, w kwietniu 1957 r został powołany Polski Związek Pszczelarski
Pszczelarz Polski 2017 nr 04 s. 24-26 Doniesienia z Konferencji w Puławach interesujące nie tylko dla pszczelarzy
Pszczelarz Polski 2017 nr 06 s. 23 Pyłek pszczeli a przymrozki
Pszczelarz Polski 2017 nr 07 s. 11-12 Na etykiecie trzeba umieścic najwazniejsze informacje o miodzie i producencie
Pszczelarz Polski 2017 nr 08 s. 06-08 Obawy pszczelarzy powodowane importem miodu z Ukrainy
Pszczelarz Polski 2017 nr 09 s. 03 Krajowy Program dla pszczelarstwa wdraża od wrzesnia KOWR
Pszczelarz Polski 2017 nr 09 s. 08-10 Trzeba znaleźć najlepszą receptę
Pszczelarz Polski 2017 nr 10 s. 26 Szczególne wyrożnienie za edukacje historyczną
Pszczelarz Polski 2017 nr 11 s. 08-11 Rozważania po sezonie
Pszczelarz Polski 2017 nr 12-16 Poszukiwanie pszczoły odpornej na warroze tematem wiodącym II Łodzkiej Konferencji