Plakat promujący produkty pszczele

Już do nabycia w Polskim Związku Pszczelarskim plakat promujący nie tylko miód pszczeli, ale również mleczko pszczele, pyłek, propolis i pierzgę. Plakat został wydany przy współudziale firmy L’Oreal. Zamówienia prosimy zgłaszać do biura Polskiego Związku Pszczelarskiego.