Posiedzenie Zarządu PZP w Warszawie 21.02.2018

W dniu 21.02.2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku w siedzibie PZP przy ul. Świętokrzyskiej 20. Podczas posiedzenia obecnych było 5 członków Zarządu (Prezydent Waldemar Kudła, Wiceprezydent Radosław Janik, Skarbnik Krzysztof Górny, Sekretarz Bartłomiej Piotrowski, Członek Zarządu Leszek Bodzioch) oraz trzech przedstawicieli Komisji Rewizyjnej w osobach: Przewodniczącego Bolesława Cięciela, Sekretarza Bogusława Szeredy oraz Członka Kazimierza Zaskórskiego.

W trakcie posiedzenia zostały między innymi, omówione sprawy organizacji spotkań z przedstawicielami władz rządowych, udzielenia patronatu honorowego, dyrektywy unijnej w zakresie liczebności rodzin pszczelich, wniosek Krajowej Rady Winiarstwa do Ministra Rolnictwa ws. miodów syconych oraz aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem PZP.

Przybliżony termin na posiedzenie Rady Związku PZP zaplanowano na II połowę marca 2018 roku. Podczas posiedzenia odbędzie się szkolenie zorganizowane przez Zarząd PZP poświęcone ochronie danych osobowych. Zarząd PZP prosi WZP/RZP o wytypowanie jednej osoby w biurze odpowiedzialnej za dane osobowe.

Tematem posiedzenia był również Dom Pszczelarza w Kamiannej. Dyskusja dotyczyła przeanalizowana dotychczasowych ofert oraz podjęcia kolejnych inicjatyw celem znalezienie osoby zainteresowanej wydzierżawieniem obiektu.

Na koniec posiedzenia Skarbnik Krzysztof Górny zdał relację z wyjazdu w ramach Pszczelarskiej Grupy Wyszehradzkiej. Podczas wyjazdu uzyskano informację, że Czechy oraz Słowacja uzyskują dopłaty do rodziny pszczelej w ramach wsparcia krajowego. Dofinansowanie przysługuje jako dopłata w związku z pracą na rzecz zapylania oraz bioróżnorodności. Na podstawie przedstawionej informacji Zarząd uznał, że należy kontynuować inicjatywę wprowadzenia dopłaty do rodziny pszczelej w ramach wsparcia krajowego w Polsce.