Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz inni pszczelarze protestują przeciw decyzji Ministra

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego protestuje przeciwko decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasze stanowisko podtrzymują Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych i pszczelarze w różnych regionach Polski.

pismo skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi