Konferencja “Znaczenie kwietnych pasów w rolnictwie”

Dnia 20 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja “Znaczenie kwietnych pasów w rolnictwie”. Jej organizatorem był Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, a patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej przeczytać można na stronie Instytutu.