Prenumerata miesięcznika Pszczelarz Polski

Zachęcamy do zamówienia prenumeraty na 2019 rok miesięcznika Pszczelarz Polski.

Prenumerata przyjmowana jest w urzędach pocztowych oraz przez listonoszy na wsi i w miejscowościach, w których dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Zaprenumerowane egzemplarze dostarczane są do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Prenumeratę można opłacić także w placówkach „RUCH”, „Garmond” oraz „Kolporter”.

Prenumeratę prowadzi również redakcja miesięcznika.

Kwota prenumeraty wynosi:
roczna na 2019 rok 84,00zł
półroczna 42,00 zł,
kwartalna 21,00 zł,
cena jednego egzemplarza wynosi 7,00 zł
Prenumerata następuje po wpłynięciu środków na niżej wskazane konto  z dokładnym adresem odbiorcy: 

 Polski Związek Pszczelarski
Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być przesyłany miesięcznik.