Ochrona i odbudowa populacji pszczół z WFOŚiGW Poznań

Zakończyła się procedura oceny wniosków  według kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.5 na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.

 Kryteria oceny formalnej spełniły 54  wnioski kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Można je odnaleźć na stronie www.wfosgw.poznan.pl