MRiRW odpowiada na wniosek PZP w sprawie pomocy dla lekarzy weterynarii

Polski Związek Pszczelarski złożył w grudniu 2018 r. pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nowelizację Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

W załączeniu znajduje się odpowiedź MRiRW na pismo PZP.

MRiRW