Stosowanie oprysków a owady zapylające

Przed zastosowaniem oprysków warto zapoznać się z treścią niżej zamieszczonych artykułów:

PIORIN : Chroniąc rośliny chrońmy pszczoły

PIORIN : Wymagania dla stosujących środki ochrony roślin

MRiRW : „Ochrona zapylaczy podczas stosowania Środków ochrony roślin” okładka i broszura