Sprzedaż bezpośrednia (SB) czy rolniczy handel detaliczny (RHD)?

Pszczelarz może wprowadzać na rynek miody z własnej pasieki w ramach sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży detalicznej z gospodarstwa rolnego. Posiadanie zaświadczenia uprawniającego do takiej sprzedaży pozwala handlować miodem w domu, na miejskich targowiskach i na pszczelarskich imprezach. Dochody uzyskane ze sprzedaży własnego miodu nie są opodatkowane, a pszczelarz nie musi kupować kasy fiskalnej. Wystarczy, że w odpowiednio opisanym zeszycie będzie na bieżąco zapisywał ilość miodu sprzedaną anonimowemu klientowi.

Warto więc skorzystać z tych przywilejów i załatwić formalności uprawniające do nieopodatkowanej sprzedaży produktów pszczelich.

W ramach sprzedaży bezpośredniej pszczelarz może sprzedać każdą ilość miodu z własnej pasieki, a w ramach sprzedaży detalicznej z gospodarstwa do 2400 kg miodu rocznie (w zależności od posiadanej ilości rodzin pszczelich). Należy pamiętać, by złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Szczegółowe informacje można znaleźć niżej:

Sprzedaż bezpośrednia

Wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności znajdziesz na stronie MRiRW

Rolniczy handel detaliczny

rozporządzenie – maksymalne ilości żywności zbywanej w ramach RHD – na str 9. produkty pszczele

Wzory wniosków, wytyczne i przewodniki do pobrania znajdziesz na stronie GIWet

Tutaj znajdziesz adres powiatowego lekarza weterynarii.