Wkrótce rozpocznie się proces legislacyjny projektu zmiany ustawy

Wkrótce rozpocznie proces legislacyjny projektu zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Na jego podstawie ma zostać wprowadzony obowiązek rejestracji wszystkich pasiek. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński zapewnił, iż Polski Związek Pszczelarski zostanie uwzględniony w procesie konsultacji społecznych nad projektem.

W załączeniu pismo MRiRW w tej sprawie.