Hiszpania i Francja o miodach

Hiszpania, podobnie jak Francja, zgłosiła do Komisji Europejskiej projekt dekretu królewskiego. Hiszpanie proponują, aby na słoikach miodów konfekcjonowanych etykiety informowały jaki jest udział w tej mieszaninie miodów z poszczególnych krajów ich pochodzenia. Ta propozycja ma na celu poprawę poziomu informowania konsumentów o pochodzeniu miodów trafiających do konsumentów.

Z kolei we Francji ma obowiązywać podawanie nazw wszystkich krajów pochodzenia w porządku malejącym według proporcji wagowej w mieszance miodów. W znaczący sposób może poprawić to przejrzystość informacji dla konsumentów.

W Hiszpanii ustanawia się, iż podmioty gospodarcze zobowiązane będą do gromadzenia, w ramach systemu kontroli wewnętrznej, wyników koniecznych badań wykazujących, w jaki sposób uwzględniać pochodzenie miodów wchodzących w skład mieszanki, a także dane na temat ich obróbki termicznej lub jej braku.  Uznano, że istnieje duża presja społeczna dotycząca umieszczania na etykietach pełnej informacji o pochodzeniu miodów zawartych w mieszankach. Taki wymóg spowoduje konieczność zastosowania etykiet zawierających bardziej szczegółowe dane w celu ochrony interesów konsumentów i ma przeciwdziałać nieuczciwym praktykom przy sporządzaniu miodowych mieszanek. Dotychczasowe przepisy nie zmuszały dystrybutorów do podawania stref geograficznych, z których pochodzą komponenty miodów mieszanych.