Jak zamówić prenumeratę Pszczelarza Polskiego na 2020 rok?

Zachęcamy do zamówienia prenumeraty na 2020 rok miesięcznika Pszczelarz Polski.

Prenumerata przyjmowana jest w urzędach pocztowych oraz przez listonoszy na wsi i w miejscowościach, w których dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Zaprenumerowane egzemplarze dostarczane są do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Prenumeratę można opłacić także w placówkach „RUCH”, „Garmond” oraz „Kolporter”.

Prenumeratę prowadzi również redakcja miesięcznika.

Kwota prenumeraty na 2020 rok wynosi:

roczna 96,00zł
półroczna 48,00 zł,
kwartalna 24,00 zł,
cena jednego egzemplarza wynosi 8,00 zł

Prenumerata następuje po wpłynięciu środków na niżej wskazane konto  z dokładnym adresem odbiorcy: 

 Polski Związek Pszczelarski
Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być przesyłany miesięcznik.

Niestety wraz z podniesieniem kwoty VAT na czasopisma oraz kosztów wysyłki zmuszeni zostaliśmy do podniesienia ceny naszego miesięcznika. Obecny koszt wysyłki 1 egz. wynosi 4 zł.