XXXI Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę oraz XXV Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie

Jak co roku, w dniu naszego patrona, świętego Ambrożego, w Częstochowie spotkali się pszczelarze z całej Polski, by wziąć udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Dnia 7 grudnia w Bazylice Jasnogórskiej uroczystej mszy świętej w intencji pszczelarzy przewodniczył i homilię wygłosił biskup Edward Białogłowski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy. Na zakończenie uroczystości życzenia dla braci pszczelarskiej przekazał prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon, apelując jednocześnie o jedność środowiska w obliczu wyzwań i zagrożeń, jakie stoją przed pszczelarstwem.
            Dzień wcześniej w Auli Ojca A. Kordeckiego odbyła się XXV Krajowa Konferencja Pszczelarska pod hasłem: „Pokarm dla pszczół – lekarstwem dla człowieka”. Profesor Zbigniew Kołtowski wygłosił wykład na temat zależności  jakości produktów pszczelich od bioróżnorodności w środowisku pszczół. Profesor Artur Stojko mówił o innowacyjności w medycynie, która może być szansą w apiterapii.
W konferencji i pielgrzymce wzięli udział pszczelarze ze wszystkich regionów Polski.