Budujące spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dnia 6 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pszczelarskiego z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu udział wzięli Magdalena Bartosińska – zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii  MRiRW prowadząca to spotkanie, Jacek Parszewski – główny specjalista w Departamencie Rynków Rolnych MRiRW, a także przedstawiciele innych departamentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali Marcin  Wroński – zastępca dyrektora generalnego, Michał Wójciak – dyrektor Biura Interwencji Rynkowych KOWR oraz Paweł Poleski Wydział Wsparcia Pszczelarstwa Biura Interwencji Rynkowych KOWR.

Ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego w spotkaniu udział wzięli Tadeusz  Dylon – prezydent, wiceprezydent prof. Zbigniew Kołtowski, skarbnik Ryszard Voss oraz Waldemar Badeński – prezes RZP Elbląg.

W trakcie spotkania omówiono bieżące problemy polskiego pszczelarstwa. Strona Związku przedstawiła problemy związane z rolniczym handlem detalicznym (RHD), a w szczególności braku możliwości sprzedaży produktów pszczelich mieszanych np. miodu z pyłkiem lub pierzgą, propolisem  czy wątpliwości ze sprzedażą miodu kremowanego.

Kolejnym poruszonym problemem były wymogi weterynaryjne dla RHD np. żądanie od pszczelarzy prowadzących RHD umów na utylizację odpadów, które praktycznie nie występują, atestów na słoje, badań wody – która nie stanowi czynnika technologicznego, Nawet zdarzają się przypadki nie uznawania pszczelarzy jako rolników. Istnieje pilna potrzeba wydania wytycznych przez Główny Inspektorat Weterynarii dla lekarzy weterynarii, które w prosty sposób przedstawią interpretację przepisów dotyczących pszczelarzy w stosowaniu uproszczonych warunków higienicznych dla RHD  zapisanych w dyrektywach UE.

Wśród poruszanych tematów przedstawiono również: a/ konieczność rejestracji pasiek przez wszystkich pszczelarzy, b/ niespójny i niejednorodny system rejestracji pasiek, c/ kwalifikacje pszczelarzy, d/ używanie leków dla pszczół, e/ poruszono temat utworzenia  Rady Społecznej ds. pszczelarstwa przy KOWR, której zadaniem powinno być opiniowanie i zatwierdzanie planu podziału środków na poszczególne działania, f/ uregulowanie statusu rzeczoznawcy chorób pszczelich.

W trakcie dyskusji przedstawiciele Ministerstwa zapowiedzieli, że Ministerstwo podejmie się regulacji i pozytywnego rozwiązania niektórych z przekazanych w trakcie spotkania postulatów. Pani Dyrektor Bartosińska zapowiedziała kolejne spotkanie, do którego dojdzie po wymianie korespondencji.

Na zakończenie prezydent Tadeusz Dylon poprosił o podziękowanie Ministrowi Ardanowskiemu za zorganizowanie spotkania, a wszystkim uczestnikom za merytoryczną dyskusję. Wyraził również nadzieję na jej kontynuowanie, ponieważ istnieje jeszcze wiele problemów, które należy wspólnie rozwiązać dla dobra pszczelarstwa.

Szersza informacja ze spotkania ukaże się w miesięczniku Pszczelarz Polski.