Stosowanie środków ochrony roślin, a pszczoły

Pszczelarzy nie trzeba przekonywać, że nieprawidłowo wykonywane zabiegi z użyciem środków ochrony roślin, szczególnie insektycydów, są zagrożeniem dla pszczół i innych owadów zapylających. Jak więc stosować środki ochrony roślin, aby ograniczyć do minimum zagrożenie? Szczegóły na stronie PIORIN.

Warto pamiętać, że pszczelarz może zgodnie z przepisami zwrócić się z wnioskiem do rolników o informację o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki (w jakim czasie i jakimi środkami będzie wykonywany zabieg). Zaś stosujący środki ochrony roślin ma obowiązek takiej informacji udzielić. 

Każdą stwierdzoną nieprawidłowość w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgłaszać należy do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Polecamy również broszurę „Ochrona zapylaczy podczas stosowania Środków ochrony roślin” (MRiRW) okładka i broszura.

Źródło: www.piorin.gov.pl

http://piorin.gov.pl/rotator/bezpieczenstwo-pszczol-jest-bardzo-wazne,157.html