Rezolucja Parlamentu Europejskiego na rzecz owadów zapylających

Wszystkim, którym leży na sercu dobro zapylaczy przypominamy raz jeszcze rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz owadów zapylających, przyjętą przez PE dnia 19 grudnia 2019 r. Warto zapoznać się dokładnie z jej treścią i przyjąć do stosowania wezwania w niej zawarte.

Wszystko dla dobra pszczół!

Niżej ponownie treść rezolucji.

REZOLUCJA na rzecz owadów zapylających przyjęta 19.12.2019 r.