Badanie „Osy społeczne (Vespinae) pasiek w stanie współczesnych zmian klimatycznych Europy Środkowej”

Drodzy Pszczelarze,

Jeśli spotykaliście w ostatnich latach osy (np. osa dachowa, osa leśna, szerszeń europejski, a także ich gniazda) w okolicy pasieki lub pracowni pszczelarskiej możecie pomóc w badaniu naukowym. Pomoc pszczelarzy w badaniu powinno zwiększyć liczbę rekordów o poszczególnych gatunkach, a zwłaszcza gatunkach ginących, np. Vespula rufa.

Szczegóły niżej:

DO BRACTWA PSZCZELARSKIEGO,

Jeśli spotykaliście w ostatnich latach osy (np. osa dachowa, osa leśna, szerszeń europejski) w okolicy pasieki lub pracowni pszczelarskiej, sfotografujcie je (także ich gniazda) i prześlijcie zdjęcia wraz z podaniem miejscowości na adres:  mikolaj.boranski@inhort.pl  i  pawlik@umk.pl Informacje o osach będą wykorzystane do oceny bezpieczeństwa pasiek w odniesieniu do ostatnio obserwowanych zmian klimatycznych. Prawa autorskie gwarantowane.
Z pszczelarskim pozdrowieniem,
Zespół Badawczy
Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
& Zakład Pszczelnictwa w Puławach – Instytut Ogrodnictwa

Pan Mikołaj Borański jest od przeszło 10 lat jestem pracownikiem Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, a jego dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na trzmielach i pszczołach samotnicach. W tym roku wspólnie z m.in. prof. Pawlikowskim z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu rozpoczęli badania monitoringowe os społecznych w okolicach pasiek pt. „Osy społeczne (Vespinae) pasiek w stanie współczesnych zmian klimatycznych Europy Środkowej”. Projekt ten jest kontynuacją monitoringu, zainicjowanego w latach 80-tych minionego wieku, o rozmieszczeniu gatunków os społecznych w całej Polsce. Obecnie na terenie Polski występuje 11 gatunków z podrodziny Vespinae, w tym między innymi pospolite w naszym kraju: szerszeń europejski, osa dachowa, osa pospolita czy osa leśna.