Być może już wkrótce zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa

Polski Związek Pszczelarski informuje, iż analizując wnioski PZP zawarte w pismach z dnia 13 marca i 6 lipca 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiło do zmiany Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 (KPWP).

Zmiana KPWP polegałaby na umożliwieniu refundacji kosztów zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), monitoringu pasiek oraz lokalizatorów GPS uli, w ramach Działania ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej.

Ministerstwo w uzasadnieniu do wnioskowanej zmiany uznaje nasilające się ataki dzikiej zwierzyny na pasieki oraz coraz częstsze kradzieże uli, w szczególności w przypadku pasiek prowadzących gospodarkę wędrowną. Zakłada się, że wprowadzona zmiana przyczyni się do lepszej ochrony pasiek wędrownych.