Ankieta COLOSS „Łączenie nauki i praktyki”

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety przygotowanej przez Pracownię Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach działalności międzynarodowej organizacji COLOSS.

Ankieta ta „Łączenie Nauki i Praktyki” (z ang. Bridging Research and Practice czyli B-RAP) przeprowadzana jest po raz pierwszy i ma zasięg ogólnoświatowy. 
Celem badania jest zebranie informacji, które pozwolą polepszyć i rozszerzyć współpracę między pszczelarzami, a specjalistami. Uzyskane wyniki pozwolą określić, w jakich dziedzinach pszczelarze chcą się rozwijać, w jaki sposób pozyskiwać wiedzę. Naukowcy i lekarze weterynarii będą mogli ustalić najważniejsze kierunki pracy, a także usprawnić kontakt z pszczelarzami.
Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje tylko około 10 minut.
Ankieta COLOSS