Zmarł Pan Mieczysław Janik, wieloletni Prezes SP APIS w Lublinie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 października 2020 roku odszedł na zawsze były wieloletni Prezes Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie – Mieczysław Janik.

Posiadał 52-letni staż pracy. W swoim życiu zawodowym od początku związany był z Lubelszczyzną. Wieloletni Dyrektor Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, Nauczyciel, Pracownik Oświaty, od 1974 roku związany ze Spółdzielnią Pszczelarską APIS w Lublinie.

Ś.P. Pan Mieczysław Janik zarówno zawodowo, jak i społecznie zajmował się pszczelarstwem.

W pracy zawodowej i społecznej wykazywał dużo inwencji i zaangażowania dla dobra rozwoju Spółdzielni oraz gospodarki pasiecznej w kraju.

Dzięki Jego zaangażowaniu i umiejętnościom, Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie stała się nowoczesną i rozpoznawalną na całym świecie firmą, będącą chlubą i wizytówką województwa lubelskiego.

Ś.P. Mieczysław Janik podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej uhonorowany został wieloma odznaczeniami m.in.  Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Księdza Dzierżonia, Odznaczeniem Zasłużony dla Spółdzielczości Ogrodniczo – Pszczelarskiej.

Jego dobroć, entuzjazm i mądrość, którą tak chętnie się dzielił nie zostaną zapomniane – pozostaną w sercach tych, którzy byli mu najbliżsi.

Msza żałobna i pogrzeb odbędzie się w Żabiej Woli w Kościele PW. Matki Bożej Częstochowskiej, w poniedziałek 26 października br. o godz. 12:00.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Ś.P. Mieczysława Janika wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego.