Konferencja „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie” 3 grudnia 2020 r.

3 grudnia 2020 roku odbędzie się już trzecia, doroczna konferencja pod tytułem „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”.

Udział w konferencji może wziąć każdy, kto zainteresowany jest tym tematem.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie. Pasy kwietne stanowią środowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylających rośliny oraz naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych – pająków, parazytoidów i owadów drapieżnych. Dzięki temu pasy kwietne sprzyjają zmniejszaniu ilości stosowanych insektycydów, co także przyczynia się do podwyższania różnorodności biologicznej.

Termin tegorocznej konferencji przypada akurat na czas ustalania kształtu Krajowego Planu Strategicznego (czyli następcy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-27. Mamy nadzieję, że będzie ona istotnym głosem w sprawie wprowadzenia finansowego wsparcia stosowania pasów kwietnych w polskim rolnictwie.

Podczas tegorocznej konferencji usłyszą Państwo m.in. referaty prezentujące wyniki badań nad eksperymentalnymi pasami kwietnymi, prowadzonych w Polsce w latach 2018-2019, a także wykład na temat stosowania upraw współrzędnych i pasów kwietnych w sadownictwie. Będzie również przetłumaczony na język polski wykład gościa specjalnego, dr. Bena Woodcocka z Centre for Ecology and Hydrology w Wielkiej Brytanii. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą pogodzenia intensywnej gospodarki rolnej z utrzymaniem i poprawą rodzimej różnorodności biologicznej oraz świadczonych przez nie usług ekosystemowych. Wiele jego publikacji dotyczy praktycznej ochrony przyrody, związanej z rozwojem programów rolno-środowiskowych. Jest autorem około 100 publikacji naukowych, z których najwięcej dotyczyło owadów zapylających i pestycydów – nikotynoidów.
W części popołudniowej przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi stan przygotowań Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-27 oraz propozycje dotyczące uwzględnienia pasów kwietnych w tym planie.

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: https://forms.gle/qrPqLPFdeeCZNBSm9

PROGRAM konferencji