Projekt Małopolska Przyjazna Pszczołom

W sierpniu 2020 roku rozpoczął się nowy projekt pt. „Małopolska Przyjazna Pszczołom”, który jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie MANKO – wydawca magazynu Ogólnopolski Głos Seniora oraz twórca programów Ogólnopolska Karta Seniora i Głos Seniora.

Projekt uzyskał m.in. patronat Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Celem tego projektu jest:

  • podsiew na terenie Małopolski (w sumie 16 hektarów terenu) rodzimych roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin, na obszarach ogólnodostępnych z uwzględnieniem uzyskania odpowiedniej zgody oraz wymaganych pozwoleń,
  • wzbogacenie zubożałych siedlisk i powiększenie dostępności bazy pożytkowej dla pszczół w okresie wegetacji, poprzez wprowadzenie gatunków roślin nektarodajnych, podtrzymujących rozwój rodzin pszczelich,
  • edukacja mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie roli w środowisku naturalnym, potrzeby ochrony oraz dobrych praktyk służących zapylaczom,
  • promocja pszczelarstwa jako tradycyjnej formy zagospodarowania na obszarach wiejskich.

W ramach projektu w magazynie Ogólnopolski Głos Seniora specjalny stworzono dział zatytułowany „Małopolska Przyjazna Pszczołom”, gdzie publikowane są artykuły dotyczące roli pszczół w ekosystemie oraz jak o nie dbać. Kolejnym elementem projektu był podsiew roślin miododajnych na terenie Małopolski.

Wszystkie działania były prowadzone w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz z władzami sześciu jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski (gminy: Borzęcin, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia,, Wielka Wieś, Koniusza i Miasto Kraków). W programie wzięło udział również 10 organizacji społecznych z Małopolski.

Partnerami projektu są: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polski Związek Pszczelarski, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miasto Kraków, MatPark, www.polskiemiody.blogspot.com oraz Pasieka „Krainka Rosy”.

W ramach projektu powstały również spoty promujące ochronę pszczół oraz praktyczne informacje jak dbać o pszczoły, jak podnosić odporność organizmu spożywając produkty pszczele.

Małopolska Przyjazna Pszczołom – spot promocyjny

Małopolska Przyjazna Pszczołom – Jak wykorzystać miód w budowaniu odporności?

Małopolska Przyjazna Pszczołom – Rośliny miododajne

W ramach partnerstwa seniorzy z Małopolski m.in. otrzymali ulotki Polskiego Związku Pszczelarskiego z praktycznymi informacjami na temat właściwości odżywczych produktów pszczelich, zaś w folderze projektu Małopolska Przyjazna Pszczołom pojawił się plakat promujący projekt informacyjny PZP dotyczący produktów pszczelich (projekt z wykorzystaniem środków z Funduszu Promocji Roślin Oleistych).

Pod obrazkiem można obejrzeć folder projektu.

FOLDER