Kursy w Domu Pszczelarza w Kamiannej

W sobotę 12 grudnia br. słuchacze kursów kwalifikacyjnych odbywających się w Domu Pszczelarza w Kamiannej w zawodzie pszczelarz i technik pszczelarz otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kształcenia. Kształcenie, którego podjął się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, rozpoczęło się we wrześniu ubiegłego roku. Teraz, aby mieć dyplomy zawodowe, na absolwentów czekają egzaminy. Odbędą się one w styczniu i w lutym w ośrodku egzaminacyjnym szkoły w Sulejowie.

          Wzorem kończących się kursów Polski Związek Pszczelarski wspólnie ze szkołą sulejowską chce w roku 2021 uruchomić ponownie kursy pszczelarskie tj.

  • ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (pszczelarz),
  • ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (technik pszczelarz).

Bedą też uruchomione kwalifikacyjne kursy zawodowe dające tytuł technika weterynarii:

  • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt,
  • ROL.12 . Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt.

          Wszystkie kursy będą odbywać się w Domu Pszczelarza w Kamiannej w systemie zaocznym w weekendy, według ustalonego harmonogramu. Podania o przyjęcie na dany kurs znajdują się na stronie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie w zakładce „Do pobrania” → „Podania  o przyjęcie do szkoły”.

Kursy są bezpłatne.