Zmarł Pan Józef Mirowski

Do Polskiego Związku Pszczelarskiego wpłynęła wiadomość o śmierci Pana Józefa Mirowskiego, byłego prezesa WZP w Elblągu, honorowego członka Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Pan Józef Mirowski był współzałożycielem i pierwszym prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Elblągu. Przez 50 lat pełnił funkcję prezesa Terenowego  Koła Pszczelarzy w Sztumie. W czasie swojej wieloletniej pracy społecznej na rzecz elbląskiego pszczelarstwa pełnił także funkcję wiceprezesa RZP w Elblągu. Uczestniczył z ramienia WZP i RZP jako członek Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej w Poznaniu.

Pan Józef Mirowski zmarł w wieku 91 lat został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sztumie. Pozostawił po sobie kilka pokoleń swoich wychowanków, pszczelarzy którym zawsze życie służył radą i doświadczeniem. Na zawsze pozostanie w ich pamięci i jako wybitna osobowość  w historii pszczelarstwa ziemi elbląskiej.

W uznaniu zasług został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym odznakami pszczelarskimi oraz najwyższym odznaczeniem – Statuetką Ks. dr Jana Dzierżona. Otrzymał tytuł honorowego członka WZP w Elblągu, a w 1999 roku tytuł honorowego członka Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Ś.P. Józefa Mirowskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia.