XXIV Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego

W dniach 23-24 lipca 2021 r. w odbywał się w Warszawie XXIV Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Podczas Zjazdu odbyły się wybory, a Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się następująco:

Zarząd PZP

Prezydent – Tadeusz Dylon

Wiceprezydent – Zbigniew Kołtowski

Wiceprezydent – Stanisław Ból

Sekretarz – Stanisław Duszczak

Skarbnik – Ryszard Voss

Członek Zarządu – Waldemar Kudła

Członek Zarządu – Ryszard Jarosz

Komisja Rewizyjna PZP

Przewodniczący – Bronisław Tuma

Wiceprzewodniczący – Sergiusz Saradow

Sekretarz – Elżbieta Flis

Członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Górny

Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Budziszewski

Szersza relacja ze Zjazdu ukaże się w miesięczniku Pszczelarz Polski, a wkrótce postaramy się udostępnić więcej zdjęć.

Nowy Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego