Wydłużony termin na wnioski dot. przetwarzania produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Istnieje jeszcze szansa, by pszczelarze skorzystali ze wsparcia w ramach mechanizmów pomocowych wdrażanych przez ARiMR na poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Pomoc na tzw. „małe przetwórstwo” jest kierowana do rolników podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych (PKD) oraz rolników wykonujących lub podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

W związku z wyznaczonym terminem składania wniosków do 29.12.2021 r. oraz biorąc pod uwagę:
–  okres wzmożonego zaangażowania w sprzedaż produktów rolnych przed końcem roku,
– a także okres świąteczny,
– jak również w trudności w uzyskiwaniu odpowiedniej dokumentacji do wniosków aplikacyjnych ze względu na skutki pandemii COVID-19,
Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Norberta Kaczmarczyka o wydłużenie terminu,  do którego mogą być składane wnioski aplikacyjne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na wydłużenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW 2014-2020 – nabór tematyczny o kolejny miesiąc, tj. do dnia 28 stycznia 2022 r.

Niżej link do strony, gdzie można uzyskać informacje na co można uzyskać wsparcie.

link szczegóły ARIMR poddziałanie 4.2

link do informacji na stronie PZP

Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego:

Lp.Kategoria/produkt rolny
14Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele