Pismo do premiera w sprawie podwyższenia dopłaty de minimis

Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do pana premiera z prośbą o zwiększenie w roku bieżącym kwoty na pomoc finansową z tytułu dopłaty do przezimowanej rodziny pszczelej oraz z wnioskiem o podniesienie stawki pomocy finansowej de minimis.

Prośba o poparcie postulatów pszczelarzy została skierowana również do Pana Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

pismo do premiera