XXV Walny Zjazd Delegatów PZP

W dniu 23 kwietnia 2022 r. w auli wykładowej kompleksu SOLPARK w miejscowości Kleszczów (pow. Bełchatów) odbył się XXV Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Zgodnie ze statutem PZP każdego roku powinien być zwoływany Walny Zjazd w terminie do 30 kwietnia, a do kompetencji Zjazdu należy między innymi przyjmowanie sprawozdań z działalności Związku.

Delegaci, którzy przybyli na Zjazd, po zapoznaniu ze sprawozdaniem Zarządu PZP i Komisji Rewizyjnej PZP zadawali pytania dodatkowe, na które odpowiedzi udzielali poszczególni członkowie Zarządu PZP.

XXV Walny Zjazd Delegatów PZP przyjął sprawozdanie i pozytywnie ocenił działania Zarządu PZP w roku 2021, stwierdzając jednocześnie, że Zarząd Związku wykazał zaangażowanie w pracę związkową osiągając wyniki w realizacji zadań nakreślonych przez XXIV Walny Zjazd Delegatów Związku. W głosowaniu jawnym delegaci udzielili absolutorium prezydentowi i członkom Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego uznając ich działalność za zgodną ze Statutem PZP.

W dalszej części Zjazdu przedstawione zostały kierunki oczekiwanych działań do realizacji przez Zarząd PZP.