Apel dotyczący importu miodu

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego w imieniu wszystkich członków i organizacji zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim, a także w uzgodnieniu i w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich „Polanka” oraz Stowarzyszeniem Pszczelarzy Zawodowych, w związku z zaistniałą trudną sytuacją na rynku miodu zwróciliśmy się z prośbą o pilne podjęcie interwencji związanej z ograniczeniem importu produktów pszczelich na teren Polski.