Uwaga! Zmiana terminu kursu „Inseminacja jako narzędzie w hodowli matek pszczelich” – są jeszcze miejsca

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego zaprasza pszczelarzy na kurs Inseminacja jako narzędzie w hodowli matek pszczelich. Po ukończeniu kursu jego uczestnik będzie miał niezbędną wiedzę z zakresu inseminacji matek pszczelich. Zapozna się praktycznie z zabiegiem inseminacji, aby móc go wykonywać samodzielnie. Będzie mógł też doskonalić umiejętności, aby opanować technicznie zabieg inseminacji.

Termin kursu: 31 lipca – 2 sierpnia 2023 r. (przyjazd 30 lipca)
Miejsce: Dom Pszczelarza PZP, Kamianna 29, 33-336 Łabowa
Cena kursu: 750 zł (kwota pokrywa noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i materiały szkoleniowe)

Pierwszeństwo w kursie mają członkowie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Ilość miejsc ograniczona. O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i dokonana wpłata.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 26 lipca 2023 r.

– e-mail do przesłania formularza zgłoszeniowego: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl

– numer konta do dokonania wpłaty: 18 8811 0006 0003 0310 0912 0250.

Tu do pobrania formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO – obie części należy podpisać, zeskanować i przesłać na wskazany wyżej adres e-mail. Oryginał formularza wraz z klauzulą należy przywieźć ze sobą do Domu Pszczelarza w Kamiannej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs.
W załączeniu także Harmonogram zajęć.