Kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół” – II grupa- zgłoszenia przyjmujemy do 23 sierpnia br.

W związku z dużym zainteresowaniem kursem Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego zaprasza pszczelarzy na drugą edycję kursu Rzeczoznawca chorób pszczół, który pozwoli nabyć dodatkowe umiejętności i uprawnienia wykraczające poza program nauczania w zawodzie pszczelarz.

Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikat. W programie: umiejętności rozpoznawania objawów klinicznych chorób, stawianie właściwej diagnozy, likwidacja jednostki chorobowej.

Termin kursu: 28-30 sierpnia 2023 r. (27 sierpnia przyjazd)

Miejsce: Dom Pszczelarza PZP, Kamianna 29, 33-336 Łabowa

Cena kursu: 830 zł (kwota pokrywa noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i materiały szkoleniowe)

O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i dokonana wpłata.

Zgłoszenia i wpłaty do 23 sierpnia 2023 r.

– e-mail do przesłania formularza zgłoszeniowego:  pzp@zwiazek-pszczelarski.pl

– numer konta do dokonania wpłaty: 18 8811 0006 0003 0310 0912 0250.

Tu do pobrania formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO – obie części należy podpisać, zeskanować i przesłać na wskazany wyżej adres e-mail. Oryginał formularza wraz z klauzulą należy przywieźć ze sobą do Domu Pszczelarza w Kamiannej  po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs.

W załączeniu także Harmonogram zajęć.