Badanie miodów importowanych

Z uwagi na niskie ceny w skupie miodu, jak również często brak skupu oraz duży napływ miodów z importu Zarząd PZP podejmuje szereg rozmów w celu rozwiązania tego miodowego problemu. W związku z powyższym zwróciliśmy się do pana Roberta Telusa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zajęcie się tą sprawą. Minister zainicjował kontrolę rynku miodu.

W związku z powyższym Zarząd PZP zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o przekazanie naszej organizacji aktualnej informacji na temat badań importowanego miodu.

W załączeniu publikujemy obie odpowiedzi.

Odpowiedź Główny Lekarz Weterynarii

Odpowiedź Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych