Interwencje pszczelarskie – o czym należy pamiętać

Drodzy Beneficjenci ,

mając na uwadze przedłużony termin na złożenie wniosków o płatność do 8 września 2023 r. prosimy pamiętać:

  • Wniosek o aneks, musi być złożony przed Wnioskiem o płatność.

Dodatkowo informujemy, że Wnioski o aneks do zawartych umów o przyznaniu pomocy w ramach interwencji mogą dotyczyć tylko tych umów, w ramach których nie został złożony Wniosek o płatność (WoP). Przy przenoszeniu środków finansowych z jednej umowy na inną należy składać Wnioski o aneks (pakietowe). Pojedynczy Wniosek o aneks (dotyczący jednej umowy) nie  może zwiększać kwoty środków finansowych. W przypadku zmniejszenia kwoty aneks do umowy nie jest wymagany.

  • o konieczności złożenia Wniosku o płatność do dnia 08.09.2023 r.

Docierają do nas sygnały, iż niektórzy beneficjenci złożyli Wnioski o aneks, do których zostały dołączone faktury/rachunki oraz inne dokumenty, co jest działaniem nieprawidłowym. W celu uzyskania płatności konieczne jest złożenie przez beneficjenta Wniosku o płatność do dnia 08.09.2023 r.  wraz z wymaganymi załącznikami